Дорогие сотрудники и студенты нашего ВУЗа.

В данный момент вы находитесь на официальном сайте нашего университета. Информация представленная на других сайтах под названием ДонНМУ, не является действительной!

Скачать

Шановні абітурієнти!

28 березня 2015 р. о 12 годині

Донецький національний медичний університет
ім. М. Горького

проводить День відкритих дверей
у актовій залі Донбаської державної машинобудівної
академії за адресою м. Краматорськ, бульвар
Машинобудівників, 39, корпус 2

Ректорат ДонНМУ

Детальніше

Донецький національний медичний університет
ім. М. Горького в нинішньому 2015-му році відсвяткує свій

85-річний ювілей.

Це один із найстаріших вищих медичних навчальних закладів України. Його відкриття тісно пов’язане з розвитком у Донбасі вугільної, металургійної, машинобудівної, хімічної та інших галузей промисловості у двадцятих роках минулого сторіччя і значним припливом сюди робочої сили. За роки існування в ДонНМУ підготовлено для практичної охорони здоров’я 10-тки тисяч лікарів терапевтичного, хірургічного, педіатричного, медико-профілактичного та стоматологічного профілів, а останнім часом ведеться підготовка фахівців з фармації.

У ДонНМУ готують фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст за таким напрямами:

Лікувальна справа (випускники працюють сімейними лікарями, терапевтами, хірургами різного профілю, акушерами-гінекологами, невропатологами та іншими фахівцями), термін навчання – 6 років (випускники медичних училищ – 5 років).

Педіатрія (випускники працюють сімейними лікарями, педіатрами, дитячими хірургами різного профілю, неонатологами, дитячими невропатологами та іншими фахівцями), термін навчання – 6 років.

Медико-профілактична справа (випускники працюють санітарними лікарями з гігієни харчуванні, гігієни праці, радіаційної гігієни та ін. фахівцями санітарно-гігієнічного спрямування, епідеміологами, лікарями лаборантами галузі гігієни, лікарями клінічними лаборантами), термін навчання – 6 років.

Стоматологія (випускники працюють стоматологами-терапевтами, стоматологами-хірургами, стоматологами-ортопедами, фахівцями з хірургічної косметології, лікарями-ортодонтами та іншими фахівцями), термін навчання – 5 років.

Фармація (випускники працюють провізорами, які виготовляють лікарські препарати, організують постачання ліків, керують маркетинговими дослідженнями, контролюють якість лікарських препаратів тощо), термін навчання – 5 років (на заочному відділенні – 5,5 років).

 • Провадження освітньої діяльності у Донецькому національному медичному університеті ім. М. Горького (юридична адреса м. Красний Лиман, вул. Кірова, 27) здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України (серія АЕ №270552) від 05.06.2013 р.
 • На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи з повною загальною середньою освітою.
 • Для конкурсного відбору на спеціальності лікувальна справа, педіатрія, медико-профілактична справа та стоматологія зараховуються бали сертифікатів ЗНО з української мови, біології (профільна дисципліна) та хімії; на спеціальність фармація - з української мови, хімії (профільна дисципліна) та біології.
 • Випускники медичних училищ мають право вступу на 2-й курс на спеціальність лікувальна справа за результатами фахового випробування (за програмою «лікувальна справа» передбаченою Крок М – 120 тестів).
 • Мінімальна кількість балів у сертифікаті ЗНО для абітурієнтів ДонНМУ не встановлена.
 • Підготовка фахівців з лікувальної справи, педіатрії та медико-профілактичної справи ведеться за рахунок держбюджету та за рахунок фізичних або юридичних осіб; зі стоматології та фармації - за рахунок фізичних або юридичних осіб.

План прийому до Донецького національного
медичного університету ім. М. Горького у 2015 році

п № Спеціальність За рахунок державного бюджету В т.ч. цільовий прийом За рахунок фізичних або юридичних осіб
1. Лікувальна справа 326 20 200
2. Лікувальна справа (на 2-й курс) На вакантні місця
3. Педіатрія 85 3 40
4. Медико-профілактична справа 30 1 40
5. Стоматологія 4 - 196
6. Фармація (денна форма навчання) - - 120
7. Фармація (заочна форма навчання) - - 100
Всього 445 24 696

Вартість навчання у Донецькому національному медичному університеті ім. М. Горького у 2015 році

п № Спеціальність Термін навчання Вартість навчання за рік (грн.)
1. Лікувальна справа 6 16500
2. Лікувальна справа (2-й курс) 5 16500
3. Педіатрія 6 16000
4. Медико-профілактична справа 6 14000
5. Стоматологія 5 18000
6. Фармація (денна форма навчання) 5 16000
7. Фармація (заочна форма навчання) 5,5 11200

Адреса приймальної комісії ДонНМУ:

м. Краматорськ, Донецька обл.

бульвар Машинобудівників, 39, корпус 2, ауд. 2303

тел. для довідок +380635045376

Приймальна комісія працює щоденно

від 9-ї до 16-ї години,

крім суботи та неділі.

Повідомлення про засідання Вченої ради

Вельмишановні члени Вченої ради, 16 квітня 2015 року о 14 годині в ауд. 2335 Краматорської машинобудівної академії. (корпус №2, 3 поверх) відбудеться чергове засідання Вченої ради ДонНМУ.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання на вакантні посади.

2. Представлення до вченого звання.

3. Щодо імплементації Закону України «Про вищу освіту» (2014 р.) в діяльності Донецького національного медичного університету.

4. Затвердження плану НДР на 2016 р.

5. Поточні справи.


Голова Вченої ради, чл.-кор.

НАМН України, професор

Ю.В. Думанський

Заведующим кафедрами ДонНМУ им. М.Горького

Уважаемые господа! Для планирования научно-исследовательских работ кафедр необходимо сдать аннотацию планируемой темы на украинском языке в научный отдел ДонНМУ (в бумажном и электронном вариантах). Срок подачи документов до 20 марта 2015 года.

Научный отдел ДонНМУ

Для врачей психиатров, наркологов, психотерапевтов, медицинских психологов, а также врачей других специальностей.

Деканат последипломного образования Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького МОЗ Украины информирует, что на кафедре психиатрии, наркологии и медицинской психологии в 2015 году (февраль-декабрь) проводятся циклы первичной специализации, предаттестационные циклы (ПАЦ), циклы тематического усовершенствования (ТУ) по специальностям: психиатрия, наркология, психотерапия, медицинская психология.

Занятия проводятся на базе городской психиатрической больницы и городского наркологического диспансера г. Краматорска.

Запись по телефонам: 050583-33-33 и 097918-60-96

Скачать

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

СТУДЕНТСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО

ІМ. М.Д. ДОВГЯЛЛО

Шановні колеги!

Студентське наукове товариство Донецького національного медичного університету ім. М. Горького запрошує студентів та молодих вчених 14 травня 2015 р. взяти участь у Загальноуніверситетській науковій конференції «Медицина XXI сторіччя».

Місце проведення Конференції: м. Краматорськ Донецької області, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького, ДГМА, корпус №2, актова зала.

Подробнее...

Форми участі у конференції:

 • - усна доповідь та публікація тез
 • - публікація тез
 • - вільний слухач

Попередня програма Конференції:

 • 8.00- 9.00 – реєстрація учасників.
 • 9.00-13.30 – секційні засідання (за спеціальностями).
 • 14.00-17.00 – пленарне засідання з доповіддю провідних вчених ДонНМУ ім. М.Горького. Нагородження переможців, закриття Конференції.

Умови участі у конференції

 • 1.​ Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
 • 2.​ Вартість публікації однієї сторінки із тезами – 50 грн.
 • 3.​ Регламент усної доповіді – 7-10 хвилин.
 • 4.​ Автор несе відповідальність за зміст матеріалу.
 • 5.​ Тези публікуються у збірнику матеріалів Конференції незалежно від присутності учасника на момент заходу.
 • 6.​ У разі не дотримання умов участі або не виконання вимог оформлення тез організаційний комітет залишає за собою право редакції або відхилення надісланих матеріалів.

Вимоги до оформлення тез:

 • 1.​ Тези мають бути надіслані до організаційного комітету конгресу не пізніше 14 квітня 2015 року.
 • 2.​ Вік першого автора не повинен перевищувати 35 років.
 • 3.​ Не допускаються у тексті тез нерозшифровані абревіатури, скорочення (окрім загальноприйнятих одиниць виміру), графіки, малюнки, схеми, формули.
 • 4.​ Учасник повинен відправити на електронну скриньку : snt.dnmu@gmail.com лист (тема листа обов'язково повинна містити слово «Реєстрація» та прізвище першого автора), який має містити скановану чи фотокопію квитанції та два файли у форматі .doc::
  • - Перший файл – анкета, у якій вказуються ПІБ авторів, назва університету, кафедри та контактні дані (номер телефону та адрес електронної пошти);
  • - Другий файл – тези. Текст тез повинен бути надрукований гарнітурою Times New Roman, кегль - 14, міжрядковий інтервал - 1,5, поля з усіх боків - 2 см. Ліміт символів – 3000 з урахуванням пропусків та заголовку. Об’єм тез: 1-2 стор.

Структура оформлення тез:

 • - перший рядок повинен містити назву роботи великими буквами

 • - другий рядок повинен містити прізвище та ініціали автора (або авторів, не більше 3-х)
 • - у третьому рядку вказується повна назва навчальної, лікувальної або науково-дослідницької установи, на базі якої було виконано роботу, місто та країна місцезнаходження установи
 • - у четвертому рядку вказується назва кафедри (структурного підрозділу), наукове звання, прізвище та ініціали завідуючого кафедрою (керівника підрозділу)
 • - у п'ятому рядку вказуються наукове звання, прізвище та ініціали наукового керівника
 • - текст тез, у якому повинні бути виділені такі розділи: "Актуальність проблеми", "Мета дослідження", "Матеріал і методи", "Результати дослідження ", "Висновки"

Реквізити для сплати оргвнеску: № платіжної картки 5168 7554 1072 7925 Приват банку

Організаційний комітет:

Голова СНТ – Єрьомченко Антон Вікторович

+38(099) 943-31-55

eremamed@gmail.com

Заступник голови СНТ – Гєнбач Іван Олегович

+38(050) 768-30-53

ivan_genbach@i.ua

Контактні дані:

Сторінка ВК: http://vk.com/snt_dsmu

Сайт ДонНМУ ім. М. Горького: http://dsmu.edu.ua

Поштова скринька СНТ: snr.dnmu@gmail.com

Для врачей физиотерапевтов, врачей ЛФК, врачей терапевтов, кардиологов, гастроэнтерологов, невропатологов, травматологов, хирургов, акушеров-гинекологов Донецкой области.

Подробнее...

Деканат последипломного образования Донецкого национального медицинского университета им. М.Горького МОЗ Украины информирует, что на кафедре физической реабилитации, физиотерапии, спортивной медицины (зав. кафедрой проф. Сокрут В.Н.) в 2015г (февраль – декабрь) проводятся следующие циклы:

- первичной специализации по физиотерапии – с 1.10.15 по 31.12.15 г.

- ПАЦ по физиотерапии – с 27.04.15 г. по 29.05.15 г.

С 01.09.15 по 01.10.15 г.

- ПАЦ по ЛФК с 01.10.15 по 01.11.15 г.

- тематическое усовершенствование:

* Физиотерапия в неврологии (для врачей физиотерапевтов, невропатологов) - с 30.11.15 по 31.12.15 г.

* ЛФК в клинике внутренних болезней (для врачей ЛФК, спортивных врачей, врачей соматического профиля) с 02.03.15 по 02.04.15 г.

* Физическая реабилитация в травматологии, хирургии, урологии (для врачей хирургического и травматологического профиля, врачей ЛФК и спортивной медицины) с 30.11.15 по 31.12.15 г.

* Физиотерапия в акушерстве и гинекологии (для врачей физиотерапевтов, акушеров- гинекологов) с 01.09.15 по 01.10.15 г.

* Физиотерапия в травматологии, хирургии (для врачей хирургического и травматологического профиля, врачей физиотерапевтов) с 30.03.15 г. по 30.04.15 г.

* Лечебная физкультура в неврологии (для врачей ЛФК, спортивных врачей, невропатологов) с 04.05.15 – 04.06.15 г.

* Физиотерапия в практике семейного врача (для семейных врачей) с 02.11.15. по 02.12.15 г.

Занятия будут проводиться на базе санатория «Славянский» г. Славянск и санаторий «Металлург» г. Мариуполь.

Запись и справки по тел. 099 046 57 33; 068 634 88 75

Запрошення

На 71-у всеукраїнську студентську наукову конференцію

«Погляд майбутніх лікарів на сучасну медицину»

Подробнее...

Шановні студенти та співробітники університету!

Доводимо до вашого відома, що

Науковий відділ та студентське наукове товариство ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» запрошує студентів взяти участь у роботі 71-ої Всеукраїнської студентської наукової конференції «Погляд майбутніх лікарів на сучасну медицину», яка відбудеться 16 квітня 2015 року.

Конференцію внесено до «Реєстру конгресів, з’їздів, симпозіумів, науково-практичних конференцій, які будуть проводитися у 2015 році».

Для участі у роботі конференції необхідно до 1 березня 2015 року пройти реєстрацію на сайті СНТ ВДНЗУ «УМСА». Умови проведення конференції, список секцій, зразок оформлення тез знаходяться на сайті СНТ:sntumsa.pl.ua у розділі: конференція.

Тези або статті, які не відповідають вимогам оформлення, або тих учасників, які не пройшли електронну реєстрацію, розглядатися не будуть.

Організаційний комітет залишає за собою право проводити відбір для особистої участі у конференції на конкурсній основі. В разі, якщо робота не відповідає вимогам оформлення або не пройшла конкурсний відбір, організаційний внесок не повертається. Всім учасникам, чиї роботи будуть рекомендовані для участі у вигляді усної або стендової доповіді, буде надіслане запрошення на e-mail.

Подані для участі у конференції роботи повертатися не будуть.


Адреса оргкомітету:

36024, м. Полтава, вул. Шевченка, 23, ВДНЗУ «УМСА»,

кафедра медичної, біологічної та біоорганічної хімії

сайт: sntumsa.pl.ua

e-mail:snt.umsa@yandex.ru

Куратор СНТ: д.мед.н., професор Непорада Каріне Степенівна

(т. 05322-2-57-22)

Голова СНТ: студ. 4 курсу мед. ф-ту №1 Левицький Георгій Олександрович

(м. т. 0966927562)

Заступник голови СНТ: студ. 4 курсу мед ф-ту №1 Трубецький Максим Володимирович

(м. т. 0935206704)

Для врачей онкологов и радиологов Донецкой области

Деканат последипломного образования Донецкого национального медицинского университета им. М.Горького МОЗ Украины информирует, что на кафедре онкологии и радиологии в 2015г (февраль – декабрь) проводятся следующие циклы: первичной специализации (ПС), предаттестационного цикла (ПАЦ) и тематического усовершенствования (ТУ) по специальностям:

 • - онкология
 • - онкохирургия,
 • - онкогинекология,
 • - рентгенология,
 • - ультразвуковая диагностика,
 • - лучевая терапия.

Занятия будут проводиться на базе онкологического диспансера г.Краматорск, радиологического отделения, кафедра онкологии и радиологии.

Запись по тел. 050-14-58-488

30.01.2015 в Донецком национальном медицинском университете им. М.Горького Министерства здравоохранения Украины состоялся очередной выпуск врачей-интернов, но впервые в истории университета это событие состоялось не в Донецке, а в эвакуации – в г.Краматорске. Все врачи-интерны успешно сдали экзамен и получили сертификаты врача-специалиста по специальностям: психиатрия, неврология, медицина неотложных состояний, онкология и радиология. Сертификаты врача-специалиста вручил ректор университета, член-корреспондент НАМН Украины, Заслуженный деятель науки и техники Украины, лауреат Государственной премии Украины, профессор Ю.В.Думанский. В работе Государственной экзаменационной комиссии приняли участие первый проректор ДонНМУ им. М.Горького, Заслуженный деятель науки и техники Украины, лауреат Государственной премии Украины, профессор П.Г.Кондратенко, проректор по лечебной работе, доцент Е.Б.Петряева, декан ФИПО, доцент А.К.Павлюченко, а также ведущие специалисты университета – анестезиологи-реаниматологи, психиатры, невропатологи, радиологи.

29 января 2015 года в актовом зале Донбасской государственной машиностроительной академии состоялось собрание трудового коллектива Донецкого национального медицинского университета им. М.Горького, посвященное открытию учебного года, в котором приняло участие 850 человек.

Со вступительным словом выступил ректор ДонНМУ им. М.Горького, член-корреспондент НАМН Украины, Заслуженный деятель науки и техники Украины, лауреат Государственной премии Украины, профессор Ю.В.Думанский. Юрий Васильевич поздравил преподавателей, студентов и врачей-интернов с началом трудовых будней, сообщил о том, что на сегодняшний день на обучение прибыло почти 500 студентов (регистрация продолжается до 31.01.2015) всех курсов и факультетов, 260 врачей-интернов. Педагогический процесс будет осуществлять 274 преподавателя университета. Инициативной группой университета была проведена большая работа, направленная на создание условий для обучения студентов на теоретических и клинических кафедрах, которые располагаются в Краматорске и Славянске. Практически все нуждающиеся студенты и врачи-интерны поселены в общежитие. По итогам последней сессии (весенней 2014 г.) студентам будет назначена стипендия. Всем преподавателям (в т.ч. и находящимся в Донецке) выплачена заработная плата за летние месяцы, а студентам – стипендия. Университетом ведется активная работа по созданию университетских клиник – НИИ травматологии и ортопедии, а также многопрофильной Университетской клиники. В заключении Юрий Васильевич выразил уверенность в том, что, несмотря на имеющиеся некоторые трудности, преподаватели университета сделают все возможное для качественной подготовки будущих врачей.

В выступлении первого проректора, Заслуженного деятеля науки и техники Украины, лауреата Государственной премии Украины, профессора П.Г.Кондратенко основное внимание было уделено организации учебного процесса. Университет имеет все необходимые лицензии для обучения студентов, врачей-интернов и врачей курсантов, которые действительны до 2019 года.

На собрании выступили проректор по лечебной работе, доцент Е.Б.Петряева, член-корреспондент НАМН Украины, профессор С.Б.Арбузова, проректор по научной работе, профессор С.В.Веселый, декан медицинского факультета, профессор А.И.Герасименко.

Трудовому коллективу были представлены также декан стоматологического факультета, профессор А.А.Удод, декан фармацевтического факультета, профессор В.Н.Хоменко, декан факультета интернатуры и последипломного образования, доцент А.К.Павлюченко.

Были отмечены студенты, принимавшие активное участие в подготовке и организации учебного процесса.

В завершении собрания Юрий Васильевич ответил на многочисленные вопросы студентов, родителей и преподавателей нашего коллектива.

Пресс-служба Донецкого национального медицинского университета им. М.Горького

Информация о заседании Ученого совета ДонНМУ

12 января 2015 г. в г. Краматорске состоялось заседание Ученого совета ДонНМУ под председательством ректора, члена-корреспондента НАМНУ, д.мед.н., проф. Думанского Ю.В.

Ученый совет ДонНМУ рассмотрел вопросы, связанные с подготовкой к началу занятий в весеннем семестре 2014-15 учебного года.

Подробнее...

В частности:

 • ректор, проф. Ю.В. Думанский проинформировал членов Ученого совета и присутствующих преподавателей по вопросу организации учебного процесса с февраля месяца 2015 г., о порядке проведения зачетно-экзаменационной сессии в вузе и о подготовке к лицензионным экзаменам Крок-1,2,3, а также о задачах стоящих перед коллективом преподавателей вуза;
 • первый проректор проф. П.Г. Кондратенко доложил о готовности к началу занятий студентов и врачей-интернов на теоретических и клинических кафедрах, а также об организации учебного процесса; при этом проф. Кондратенко П.К. подчеркнул, что в связи с вступлением в силу Закона Украины «О высшем образовании» и в целях обеспечения академической автономии высших учебных заведений приказом Министерства образования и науки Украины от 17.09.2014 № 1050 отменен приказ Министерства образования и науки Украины от 30.12.2005 № 774 «О внедрение кредитно-модульной системы организации учебного процесса»;
 • декан медицинского факультета проф. А.И. Герасименко доложил о готовности деканата к оформлению документов студентов (и интернов), зарегистрировавшихся для обучения в ДонНМУ, и порядке допуска их к занятиям;
 • проректор по АХР Попадинец А.А. проинформировал членов совета о готовности материально-технической базы для проведения занятий в учебный аудиториях и клиниках г. Краматорска и г. Славянска, а также о поселении иногородних студентов.

Ученый совет ДонНМУ принял ряд соответствующих решений по обсуждаемым вопросам, в частности:

 • после регистрации студентов начать занятия в соответствии с учебными программами и календарно-тематическими планами на всех курсах по всем специальностям со 2 февраля 2015 года в соответствии с утвержденным расписанием занятий;
 • заведующим кафедрами до 2 февраля 2015 года составить и утвердить в установленном порядке календарно-тематические планы лекций и практических занятий в соответствии с рабочими программами по предметам;
 • первому проректору проф. Кондратенко П.Г. подготовить запросы в медицинские вузы Украины о студентах ДонНМУ (бывших вольных слушателях) зачисленных для продолжения обучения в их вузах;
 • до 10.02.2015 подготовить приказ по ДонНМУ об отчислении тех студентов, которые не приступили к занятиям в ДонНМУ по новому юридическому адресу (г. Красный Лиман) со 2 февраля и исключить их из реестра ЄДЕБО Украины («Єдина державна електронна база з питань освіти») ( в соответствии с распоряжением Кабинета Министров Украины от 5.12.2014 г. №1210-р «Деякі питання організації освітнього процессу у вищих навчальних закладах»).
 • учебному отделу ДонНМУ совместно с деканатом до 10.02.2015 г. разработать график ликвидации имеющейся у студентов академической задолженности за предыдущий семестр.

К сведению студентов, врачей-интернов, аспирантов и клинических ординаторов ДонНМУ, прибывающих на обучение в г. Краматорск

Обращаем ваше внимание, что с 21.01.2015 г. въезд на неконтролируемую территорию и выезд из нее граждан Украины осуществляется при условии предъявления паспорта и пропуска, выданного Координационными группами, которые созданы при управлениях (отделах) МВД в городах Старобельск, Дебальцево, Великая Новоселовка, Мариуполь:

 • Координаційна група Велико-Новосилківський РВ УМВС:
 • 0923141256, 0923140569,
 • shtab-vnovosilka@yandex.ua
 • Координаційна група Дебальцівський МВ УМВС:
 • 0673342404,
 • ato14_c@ukr.net, dub0207@yandex.ua
 • Координаційна група Маріупольський РВ УМВС:
 • 0923140244, 0676845876,
 • gorodumorya@ukr.net, marmu@mail.ru

Т.к. оформление пропусков требует времени до 10 дней, а занятия в весеннем семестре должны начаться со 2 февраля, просим всех студентов ДонНМУ прибыть в г. Краматорск до 20 января. Ставим вас в известность, что для поселения в общежитие деканат будет работать также в субботу 17 января.

При необходимости для оформления пропуска будет предоставляться справка.

Ректорат ДонНМУ

Студентам «ДНР» «двойные дипломы» не светят

Совместная с вузами России подготовка специалистов высшей квалификации и выдача двойных дипломов не означает, что выпускники так называемых вузов самопровозглашенной Донецкой народной республики получат дипломы своего "вуза" и одного из вузов России.

Распространенная сегодня пресс-центром "ДНР" информация под названием "В ДонНУ будут выдавать двойные дипломы" вводит читателей в заблуждение. Сообщает "Остров".

Так в сообщении говорится о том, что министерство образования и науки РФ дало российским вузам разрешение на заключение договоров "вузами ДНР" о совместной подготовке специалистов высшей квалификации и выдаче двойных дипломов. "Донецкий национальный университет ДНР", якобы, уже начал подготовку необходимых документов к заключению соответствующего договора с Южным федеральным университетом (Ростов-на-Дону).

Анализ российского законодательства о высшем образовании показывает, что подготовка специалистов высшей квалификации означает подготовку аспирантов.

"Подготовка кадров высшей квалификации (аспирантов) в ЮФУ ведется в структурных подразделениях (академиях, институтах, на факультетах, в НИИ) и регулируется Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)", - сообщается на официальном сайте упомянутого выше Южного федерального университета.

Таким образом, даже если МОН РФ заключит договора с вузами непризнанных "республик" о совместной подготовке специалистов высшей квалификации, это никоим образом не скажется на неопределенном на сегодня статусе студентов университетов "ДНР" и "ЛНР".

Как сообщалось ранее, Министерство образования и науки Российской Федерации уведомило, что "согласно законам РФ, страна не выдает своих дипломов студентам, окончившим иностранные высшие учебные заведения".

Открыть

Ответ Министерства Здравоохранения РФ по поводу ДонНМУ

Скачать

Постанова КМУ

Деякі питання організації освітнього процесу
у вищих навчальних закладах

З метою врегулювання питань організації освітнього процесу у вищих навчальних закладах, які розташовані у Донецькій та Луганській областях, взяти до відома, що:

особи, які мають намір перевестися до вищого навчального закладу, у якому вони тимчасово допущені до занять відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2014 р. № 785 “Деякі питання організації 2014/15 навчального року в навчальних закладах, що розташовані у Донецькій і Луганській областях” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 70, ст. 1974), ...

Подробнее...

Скачать

Щодо виконання розпорядження
Кабінету Міністрів України від 05.12.2014 № 1210-р

«Деякі питання організації освітнього процесу у вищих навчальних закладах»

Подробнее...

Ответ МОН РФ о выдаче дипломов в г.Донецке

ВНИМАНИЮ СТУДЕНТОВ!

1. На вопрос о признании дипломов ВУЗов «ДНР» первый заместитель председателя комитета по науке и образованию Совета Федерации Виктор Косоуров: сказал, что «вряд ли это представляется возможным». Он подчеркнул, что дипломы о высшем образовании «республики» должны соответствовать требованиям российского законодательства (РИА Новости, Москва, 3 декабря).

2. Официальный ответ проректора Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова, профессора Д.В.Георгиевского относительно выдачи дипломов студентам «Донецкого медицинского университета «днр»: «В настоящее время нет информации о выдаче дипломов РФ выпускникам ДНМУ и об открытии филиала МГУ им. М.В.Ломоносова в г. Донецке».

3. Руководство Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. академика И.П.Павлова также не планирует выдачу дипломов РФ выпускникам ДНМУ и открытие филиала СПбГМУ им. академика И.П.Павлова в городе Донецке.

4. Руководство университета просит сотрудников и студентов пользоваться только той информацией, которая размещена на официальном сайте университета.

Администрация ДонНМУ им. М.Горького

Лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-616 від 28.11.2014 «Щодо оптимізації мережі вищих навчальних закладів»

1 – Лист МОН

2 – Додаток


25.11.2014 НАКАЗ №__1__

Про організацію діяльності

Донецького національного медичного

університету ім. М. Горького

На виконання наказу Міністерства охорони здоров`я України від 21.11.2014 року №876 «Про організацію діяльності Донецького національного медичного університету імені М. Горького»

НАКАЗУЮ:

1. До завершення антитерористичної операції на територіях Донецької і Луганської областей Донецький національний медичний університет ім. М. Горького буде проводити свою діяльність на базі Краснолиманського медичного коледжу.

Подробнее...

На основании приказов:
Наказ про зміну юридичної адреси ДонНМУ ім. М. Горького.
Наказ №876. Про організацію діяльності ДонНМУ ім. М. Горького.


Обращение ректора в связи 84 годовщиной со дня основания Донецкого национального медицинского университета им. М.Горького

Дорогие преподаватели, сотрудники и студенты!

28 ноября 2014 года исполняется 84 года со дня основания Донецкого национального медицинского университета им. М.Горького – одного из лучших медицинских университетов Украины.

Мы гордимся замечательной историей нашего университета. Целая плеяда талантливых ученых, прекрасных клиницистов, представителей теоретической медицины связали свою жизнь и судьбу с нашей Alma Mater, Украиной и нашим любимым городом Донецком. Мы помним и благодарны всем, кто на протяжении 84 лет не жалея сил, времени и здоровья создавал славу и имидж нашего университета.

ДонНМУ сегодня – это большая семья профессоров, доцентов, молодых ученых и студенчества. Университет там, где его дух и семья. Однако самая большая ценность университета – это ЛЮДИ.

Помимо нашей воли сегодня мы проходим новое испытание на стойкость духа, верность академическим ценностям и национальное достоинство.

Подробнее...


Copyright © 2005 - 2014 Донецкий национальный медицинский университет им. М.Горького.